• (OEM Hikvision) ชุดกล้องวงจรปิดกล้อง 4CH CCTV กล้อง 4ตัว ทรงกระบอก 2.0 MP Full HD และอนาล็อก เครื่องบันทึก 4ช่อง 1080P DVR
  • NVR
  • AHD
(OEM Hikvision) ชุดกล้องวงจรปิดกล้อง 4CH CCTV กล้อง 4ตัว ทรงกระบอก 2.0 MP Full HD และอนาล็อก เครื่องบันทึก 4ช่อง 1080P DVR

In Stock

Sku: UN355ELAA8XRIGANTH-18349050

ตรวจสอบราคา

Compare
Back to Top